XVPS.PL

DomainAdmin
ISPConfig

                                       

JAKOŚĆ USŁUG

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Lokalizacja naszych serwerów w klimatyzowanych i monitorowanych całą dobę pomieszczeniach z gwarantowanym zasilaniem oraz wysoką gwarancją dostępności łącz przesyłowych do kilku operatorów, zapewniają wysokie standardy bezpieczeństwa i dostępności danych Klientów. Ponadto wszystkie serwery wyposażone są w redundantne zasilanie oraz dyski pracujące w systemach nadmiarowych RAID. Regularny i całkowicie zautomatyzowany proces tworzenia kopii zapasowych całego systemu oraz danych Klientów zapewnia w ekstremalnych warunkach na odtworzenie całości serwisu w krótkim czasie.

BEZPIECZEŃSTWO POŁĄCZEŃ

We wszystkich przypadkach połączenia do panelu administracyjnego zarządzania kontem Klienta, programu obsługi baz danych PhpMyAdmin, obsługę poczty poprzez WebMail i menadżera plików zapewniamy bezpieczną transmisję danych poprzez szyfrowanie ich przesyłu. Użycie certyfikatu i protokołu SSL zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa w dostępie do informacji.

STABILNOŚĆ USŁUG

Stabilność naszych serwerów jest stale monitorowana przez system Hyperspin Pte Ltd. Jest to niezależna sieć rozmieszczonych globalnie serwerów monitorujących, która w razie zaniku połączenia lub dostępu danej usługi serwera monitorowanego wysyła niezwłocznie sygnał powiadomienia do administratora. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość publikacji raportów SLA [ang.Service Level Agreement] prowadzonych przez sieć Hyperspin.Monitoring witryn

 

AntyDDoS-FireWall

Aktywna zapora z zaimplementowanymi mechanizmami wykrywania i ochrony przed atakami typu DDoS oraz wieloma innymi zagrożeniami pochodzenia zewnętrznego. Zapora monitoruje ruch z sieci Internet i odfiltrowuje wszelkie zagrożenia typu skanowanie portów, błędne lub uszkodzone pakiety, pakiety nieznanego pochodzenia lub z zafałszowanym adresem źródłowym, oraz wszelki ruch z adresów nierutowalnych, multicastowych oraz zarezerwowanych. Zapora chroni przed atakami DoS typu Ping of Deat, TearDrop, Smurf, SMBnuke, Fraggle, Jolt i wieloma innymi. Dodatkowo zapora wykrywa wszelkie ataki DDoS (m.in. typu FLOOD w warstwach 3 i 4 wg. modelu ISO OSI) i załącza mechanizmy obronne polegające na selektywnym odcięciu wszelkich źródeł ataku.